top of page
Kitap Sayfaları

Yayınlar

yayınlar çapası

Akademik yayınlar, kitap bölümleri, düşünce yazıları ve edebiyat incelemeleri kaleme almaktayım. Akademik yayınlarımın temelini kuramsal vaka analizleri oluşturuyor. Düşünce yazılarımda ise bireyin kendisiyle ilişkisini ve toplumsal olayları Lacanyen bir gözle yorumlamaktayım. Ayrıca psikanalizle ilgili çeşitli yazıları Fransızca’dan Türkçe’ye çevirmekteyim. Bilimsel yayınlar yapan Ayna Klinik Psikoloji Dergisinde de hakem olarak görev yapmaktayım.

Akademik Yayınlar ve Kitap Bölümleri:

Ocak, 2022:    Polat, S.: Oğuz Atay’ın “Tehlikeli Oyunlar”ı ve Obsesif Düşlemler Üzerine: TamBay’lık ve BenOl’mak (yayın aşamasında). Freud Lacan Psikanaliz Derneği.

Aralık, 2022:      Polat, S.: Kadın ve Arzusu: Arzunun Babadan Partnere Yolculuğu ve Araştırma Bulguları Üzerinden Analizi. Freud’dan Lacan’a Vaka İncelemeleri ve Psikanalitik Değerlendirmeler: Cilt 4. Nobel Yayınları. 

Erişim linki: https://www.nobelyayin.com/freud-dan-lacan-a-vaka-incelemeleri-ve-psikanalitik-degerlendirmeler-cilt-4-20162.html

Eylül, 2022:       Minçe, G., Polat, S.: Halil Vakası ve Otizm: Aynanın Arkasındaki Çocuk. Freud’dan Lacan’a Vaka İncelemeleri ve Psikanalitik Değerlendirmeler: Cilt 2. Nobel Yayınları.

Erişim linki: https://www.nobelyayin.com/freud-dan-lacan-a-vaka-incelemeleri-ve-psikanalitik-degerlendirmeler-cilt-2-18619.html

Haziran, 2020:  Polat, S.: A Psychoanalytical Study of Women’s Experiences Related to Early Paternal Loss and Romantic Relations. ODTÜ Tez Koleksiyonu.

Şubat, 2020:     Polat, S., Gençöz, F.: Vaka İncelemesi: Bir Obsesyon Nevrozu Vakasının Psikanalitik Kuram Üzerinden İncelenmesi Örneği. AYNA Klinik Psikoloji Dergisi.

Eser İncelemeleri ve Düşünce Yazıları:

Psikanalitik Teoriyle Gündelik Yaşamın Kesişimi: Blog Yazılarını Keşfedin

bottom of page