top of page
Kitap Sayfaları

Yayınlar

yayınlar çapası

Kuramsal vaka analizleri ve psikanalitik tedavi veya teoriyi merkeze alan niteliksel çalışmalar yaptığım akademik yayınların ve yazdığım kitap bölümlerinin aslını oluşturuyor. Bireyin kendisiyle ilişkisini, toplumsal olayları ve edebi eserleri psikanalitik bir açıyla yorumlayan düşünce yazıları da kaleme almaktayım. Ayrıca psikanalizle ilgili çeşitli yazıları Fransızca’dan Türkçe’ye çevirmekteyim. Bilimsel yayınlar yapan Ayna Klinik Psikoloji Dergisinde de hakem olarak görev yapmaktayım.

Akademik Yayınlar ve Kitap Bölümleri:

 

Ocak, 2022:       Polat, S., Gençöz, T.: Women Between Frustration and Acceptance: A Qualitative Study of Early Paternal Loss (yayın aşamasında).

Aralık, 2022:      Polat, S.: Kadın ve Arzusu: Babadan Partnere Arzunun Yolculuğu. (yayın aşamasında). Nobel Yayınları.

Eylül, 2022:       Minçe, G., Polat, S.: Halil Vakası ve Otizm: Aynanın Arkasındaki Çocuk. Nobel Yayınları.

Haziran, 2020:  Polat, S.: A Psychoanalytical Study of Women’s Experiences Related to Early Paternal Loss and Romantic Relations. ODTÜ Tez Koleksiyonu.

Şubat, 2020:     Polat, S., Gençöz, F.: Vaka İncelemesi: Bir Obsesyon Nevrozu Vakasının Psikanalitik Kuram Üzerinden İncelenmesi Örneği. AYNA Klinik Psikoloji Dergisi.

 

 

Düşünce Yazıları ve Edebiyat İncelemeleri:

 

Ocak, 2022:    Polat, S.: Oğuz Atay’ın “Tehlikeli Oyunlar”ı ve Obsesif Düşlemler Üzerine: TamBay’lık ve BenOl’mak (yayın aşamasında). Freud Lacan Psikanaliz Derneği Dergisi.

 

Ekim, 2022:    Polat, S.: Yıkıcılık Üzerine: Çatalhöyük’ten Dövüş Kulübüne Medeniyete Psikanalitik Bir Bakış. Başka Mecra. Erişim linki: https://baskamecra.com/featured/yikicilik-uzerine/

 

Haziran, 2022:  Polat, S.: Kayıp ve Yas. Başka Mecra. Erişim linki: https://baskamecra.com/featured/kayip-ve-yas/

 

Şubat, 2022:     Polat, S.: Talebin Ötesindeki Hakikatle Tanışmak: Psikanalitik Psikoterapi. Başka Mecra.  Erişim linki: https://baskamecra.com/featured/psikanalitik-psikoterapi/

bottom of page